Wenn mei Großvadder
a Dichder gwea wär,
hedd’r vomma blaua Blaffoo
schdatt vom Hemmel gschrieba
ond dass do wia am Blaffoo
von seiner Wohnschduub
dia schenschde Lamba
ronderhengat am Daag
ond en d’r Nacht
wia’s en d’r Bibel schdoht.

Ond dui Ehrfurcht,
wo er gschbiart hot,
hot sich bei mir
au eigschdellt,
wo i mei elegdrische
Eisabah‘ griagt han:
dui isch a‘drieba worda
durch an Draffoo…