Aktiv gegen Stuttgart 21

Oh Dannaboom

Oh Dannaboom,
oh Dannaboom,
wie gräa hosch du a Gloidle om.
Ned bloß em Sommer isch’s soweit,
noi, au em Wender, wenn’s scho schneit:
oh Dannaboom, o Dannaboom,
wie gräa hosch du a Gloidle om.