Å, å, å;
kennsch du denn Murphy’s law?:
Dass was bassiera kå,
z’mål au bassiert, o Må!